Titel på en andra

Bildtexten är kopplad till bilden och går inte att ange olika på olika ställen. Har vi behov av att att ha olika bildtext för samma bild? Känns trist att behöva ladda upp samma bild igen.

Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. Då ska vi se här. 

Taggar